16.
  • Name: Estructura de les molècules de raonament concret 1999